Mijn curriculum vitae/ kerngegevens


Piet Bogaart (1937)

Lodewijk van Deyssellaan 9

1985 CH Driehuis


Opleiding

Gymnasium (1957)

Filosofie/Theologie (1963)

Sociale Wetenschappen: Veranderkunde (het begeleiden van veranderingsprocessen van ongewenst naar gewenst bij personen, groepen en organisaties ofwel orthagologie. Bijvak:groepspsychologie. Universiteit van Amsterdam (1974).
Onder supervisie van de universiteit 1 jaar stage gelopen in de Pompekliniek in Nijmegen in de functie van sociotherapeut.


Training

Psychotherapie (o.a. in de Verenigde Staten 1975/1976)


Cursussen

Beleid (Vrije Universiteit Amsterdam 1984)

Informatica (Hogeschool van Amsterdam 1989)


Kernactiviteiten

• Persoonlijke coaching/ loopbaancoaching/ conflictbemiddeling

• Werving en selectie/ testen/ second opinion

• Trainingen in managementvaardigheden/ communicatie

• Organisatie-onderzoek/ begeleiden van veranderingsprocessen/
   managementconsultancy


Nadere gegevens

• Parttime supervisor/trainer/docent organisatiekunde en
   management aan de Hogeschool van Amsterdam (1974-1992)

• Eigen Bureau: Bogaart & Partners (1977-heden) KvK nr. 34375493

• Partners: specialisten op freelance basis


Bestuurlijke ervaring

• Lid dagelijks bestuur KRO (1984-1990)

• Voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad Hogeschool van
   Amsterdam (1988-1990)

• Secretaris Vereniging Vrienden van Telstar (1995-1998)

• Bestuurslid Stadsschouwburg Velsen (2001-heden)

• Voorzitter Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis/Hospice Velsen
  (2006 - heden)

CV